Ιησούς

Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, σ' ένα σημείο που οι Ιουδαίοι έχουν πλησιάσει τον Χριστό και τον κατακλύζουν με ερωτήσεις, μεταξύ άλλων, τον ρωτούν:


"Δεν είσαι ακόμα ούτε πενήντα ετών και λες ότι έχεις δει τον Αβραάμ;"


"Σας βεβαιώνω πως πριν γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω", αποκρίνεται εκείνος.