Πρώτη ειδωλολατρεία

Ο Νίνος, που έχτισε τη Νινευή, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έφτιαξε ένα άγαλμα του νεκρόυ πατέρα του,  επειδή τον υπερ-αγαπούσε.

Διέταξε, μάλιστα, πως όποιος κατάδικος έβρισκε καταφύγιο εκεί, αμέσως θα απαλλασόταν από οποιαδήποτε ποινή.

Ίσως αυτή να ήταν η απαρχή της ειδωλολατρείας, εφόσον οι άνθρωποι έμαθαν να βρίσκουν καταφύγιο σε κάποιο είδωλο που αντικαθιστούσε την ανθρώπινη ύπαρξη.